Klopt het dat Crefius ook consumentenkredieten behandelt?

Ja, u geniet dezelfde dienstverlening voor consumentenkredieten onder de vorm van een lening op afbetaling en dit volgens dezelfde principes en op dezelfde systemen als voor de woonkredieten.

Hoe behoudt mijn organisatie binnen zo’n samenwerking haar eigen identiteit als kredietverstrekker?

Uw identiteit is belangrijk voor u, we zorgen er dan ook voor dat u ze kan behouden. Crefius configureert in zijn systemen de producten die u in de markt wil plaatsen en dit met die producteigenschappen die u wenst, altijd volgens uw kredietpolitiek en prijsstrategie. De commercialisatie gebeurt onder uw label en voor uw rekening. Alsof uw organisatie alle activiteiten zelf uitvoert, dus. Crefius-medewerkers met wie uw eindklant in contact komt, zullen uw klanten aanspreken in uw naam. Alle communicatie gebeurt trouwens met uw logo’s en in uw naam. De naam Crefius wordt nergens vermeld.

Hoe kan mijn organisatie zeker weten dat de dienstverlening aan mijn klanten beantwoordt aan onze bedrijfseisen?

Crefius spreekt voor elke activiteit die we uitvoeren in uw naam en voor uw rekening een service level agreement af. Die verenigt contractueel alle eisen en afspraken. Crefius spreekt ook een percentage qua halen van die SLA af.